Stomia czasowa - wskazania do operacji

stomia czasowa

Co to jest stomia czasowa?

Stomia czasowa to wyłonienie ujścia jelita grubego lub jelita cienkiego, które w toku dalszego leczenia planuje się zamknąć. Jeśli istnieją techniczne możliwości odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego po operacji, z powodu której stomia była wytworzona, pacjent może mieć nadzieję, że stomia ma charakter tymczasowy i przyjdzie moment, (kiedy będzie mógł wrócić do stanu sprzed zabiegu) . Warto jednak pamiętać, że stomia czasowa może w określonych okolicznościach okazać się stomia definitywną. Dzieje się tak, gdy stan ogólny chorego nie pozwala na przeprowadzenie zabiegu odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego lub gdy nie udaje się zlikwidować powodu, dla którego stomia czasowa była założona.

O tym jak dużo czasu musi upłynąć od momentu wyłonienia stomii czasowej do jej cofnięcia zawsze decyduje stan ogólny pacjenta. Najczęściej stomia czasowa jest cofana w okresie od 4 do 12 miesięcy od przeprowadzenia zabiegu. Większość operacji zamknięcia stomii nie należy do trudnych, obciążonych dużym ryzykiem, ale nie są one pozbawione powikłań. Niektórzy pacjenci nie decydują się na zamknięcie stomii, uznając że komfort ich życia w obecnym stanie jest zadowalający - czują się bardziej komfortowo i bezpiecznie.

Wskazania do wyłonienia kolostomii czasowej

Mianem kolostomii określamy stomię wytworzoną na jelicie grubym, czyli operacyjne wyprowadzenie światła jelita grubego na powierzchnię brzucha. Wśród wskazań do wyłonienia kolostomii czasowej wymienia się:

  • stan po odcinkowej resekcji jelita grubego metodą Hartmanna z powodu niedrożności, niedokrwienia, przedziurawienia jelita, powikłanej choroby uchyłkowej, urazów, radioterapii,
  • stan po operacji przetok odbytniczo - pochwowych, odbytniczo- pęcherzowych, po rekonstrukcji zwieraczy odbytu, po zaopatrzeniu przetok odbytu z towarzyszącymi ropniami w przebiegu Choroby Leśniowskiego Crohna, pourazowych obrażeń odbytnicy.

Kolostomia czasowa stosowana jest także jako pierwszy etap chirurgicznego leczenia Choroby Hirschprunga.

Wskazania do wyłonienia ileostomii czasowej

Ileostomia to stomia wytworzona na jelicie cienkim, czyli operacyjne wyprowadzenie światła jelita cienkiego na powierzchnię brzucha, umożliwiające wydalanie płynnej treści jelitowej. Wśród wskazań do wyłonienia ileostomii czasowej wymienia się:

  • niedrożność, przedziurawienie, niedokrwienie, ciężkie nieswoiste zapalenie jelita cienkiego,
  • nieszczelność zespolenia,
  • niepewne zespolenie okrężniczo - odbytnicze po niskiej przedniej resekcji odbytnicy,
  • ciężkie zakażenie wewnątrzbrzuszne,
  • stan po resekcji okrężnicy sposobem Hartmanna z powodu ostrych powikłań wrzodziejącego zapalenia jelita grubego,
  • stan po proktokolektomii odtwórczej z powodu przewlekłego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.