Sposoby wyłaniania stomii

1. Jak wyłania się stomia?

Stomia to fragment jelita grubego lub cienkiego, który został wyprowadzony na powierzchnię brzucha i wywinięty. Jej umiejscowienie jest zależne od miejsca rany lub zmiany chorobowej. Urostomia jest alternatywną drogą usuwania moczu. Kolostomia lub ileostomia - wydalania kału. Oprócz umiejscowienia, stomie różnią się wielkością, kształtem oraz konstrukcją.

  • Stomia końcowa powstaje w wyniku przecięcia jelita i wyprowadzenia jego końca na powierzchnię brzucha.
  • Stomia pętlowa powstaje poprzez wyprowadzenie na powierzchnię brzucha pętli jelita czasowo podpartej mostkiem stomijnym z plastiku.
  • Stomia dwulufowa powstaje poprzez wyprowadzenie na powierzchnię brzucha końców jelita, które tworzą dwie oddzielne stomie.

Lekarz chirurgii decyduje, w zależności od przyczyny wyłonienia stomii, które rozwiązanie jest dla pacjenta najlepsze. Wszystkie jej rodzaje wymagają podobnej pielęgnacji. To bardzo ważne, aby utrzymać stomię w dobrym stanie. Najlepszym sposobem jest odpowiednio dopasowany sprzęt. Producent ConvaTec zaprojektował sprzęt stomijny, który zapewnia komfort i łatwość stosowania. Jego właściwe dopasowanie wraz z odpowiednią pielęgnacją stomii ułatwiają powrót do aktywnego życia.

Układ pokarmowy

Układ pokarmowy człowieka rozpoczyna się w jamie ustnej. Pokarm transportowany jest poprzez przełyk do żołądka. Tam ulega rozłożeniu przez soki trawienne. Następnie przechodzi przez jelito cienkie. Soki trawienne wytwarzane przez wątrobę i trzustkę gromadzą się w obu jelitach: cienkim i grubym. Składniki odżywcze zostają wchłonięte do krwioobiegu i treść jelitowa przechodzi przez jelito grube. Końcowym etapem jest wydalenie treści w postaci kału przez odbytnicę.

Stomia może być wytworzona na jelicie grubym (na odcinku okrężnicy) lub jelicie cienkim (na odcinku jelita krętego).

Układ moczowy

Główne elementy układ moczowego to:

  • nerki,
  • moczowody,
  • pęcherz,
  • cewka moczowa.

Rolą nerek jest oczyszczanie krwi i produkcja moczu, który jest kierowany do moczowodów. Moczowody transportują go do pęcherza. Zadanie pęcherza to magazynowanie moczu w organizmie do momentu wydalenia go przez cewkę moczową.

2. Operacja wyłonienia kolostomii

Kolostomia jest wykonywana na końcowym odcinku jelita grubego. Celem zabiegu kolostomii jest umieszczenie na powierzchni brzucha stomii, poprzez którą będzie możliwe odprowadzanie treści jelitowej z układu trawiennego. Miejsce wyłonienia stomii jest zależne od miejsca uszkodzenia odcinka okrężnicy. Jej umiejscowienie i przyczyna wyłonienia decydują o tym, czy jest to wyjście stałe czy czasowe.

A. Na okrężnicy wstępującej

To rzadki rodzaj kolostomii. Wydalany stolec ma konsystencję płynną lub półpłynną i jest bardzo drażniący dla skóry.

B. Na okrężnicy poprzecznej

Kolostomia jest zwykle wytwarzana jako pętla i zazwyczaj okazuje się rozwiązaniem czasowym. Stolec jest płynny lub średnio uformowany.

C. Na okrężnicy zstępującej

To częstszy rodzaj kolostomii. Ekskrementy są średnio uformowane lub zwarte z powodu wyższej absorpcji wody w okrężnicy wstępującej i poprzecznej.

D. Na okrężnicy esowatej

To kolostomia wykonywana w dolnej, lewej części jelita grubego tuż przed odbytnicą. Stolec jest zwarty - woda zostaje wchłonięta we wcześniejszych odcinkach jelita.

3. Operacja wyłonienia ileostomii

Ileostomia jest wykonywana na odcinku jelita cienkiego – na jelicie krętym. Znajdują się tam enzymy trawienne i kwasy, które mogą powodować podrażnienia skóry, dlatego w przypadku ileostomii nie można dopuścić do kontaktu wydalanych treści ze skórą brzucha. Osoby z ileostomią są bardziej narażone na odwodnienie i w konsekwencji utratę ważnych minerałów.

4. Operacja wyłonienia urostomii

Urostomia pozwala na wydalenie moczu z organizmu. Objęte chorobą lub uszkodzone części dróg moczowych zostają usunięte. Zabieg wyłonienia urostomii powoduje wydalanie moczu zaraz po jego wyprodukowaniu, co wynika z utraty kontroli organizmu nad jego oddawaniem. Dlatego konieczne staje się używanie worka lub zestawu do zbiórki moczu. Worki urostomijne są wyposażone w kraniki, które umożliwiają ich wielokrotne opróżnianie w ciągu doby.

A. Stomia utworzona z fragmentu jelita cienkiego

To częsty typ urostomii. Jej wyłonienia dokonuje się w przypadku usunięcia pęcherza w wyniku choroby lub innych obrażeń. Zabieg polega na wycięciu części jelita cienkiego, którą zaszywa się na jednym z jego końców. Powstaje z niego zbiornik na mocz lub „pęcherz” (przewód). Dwa odprowadzające mocz z nerek moczowody łączy się z nowym zbiornikiem. Stomia utworzona zostaje z otwartego końca nowego zbiornika wyprowadzonego na powierzchnię brzucha.

B. Ureterocutaneostomia

W tym przypadku stomia zostaje utworzona poprzez bezpośrednie wyprowadzenie jednego lub obu moczowodów na powierzchnię brzucha. Zabieg wykonywany jest bardzo rzadko. Zazwyczaj jest to stomia czasowa wyłaniana u dzieci. Rzadziej wykonuje się stomię stałą.