Rodzaje stomii

rodzaje stomii

Kolostomia

To rodzaj przetoki zwany odbytem brzusznym. Wykonuje się ją, gdy kawałek twojego jelita grubego musi zostać operacyjnie usunięty. Wtedy jego pozostałą część wyłania się na przednią ścianę powierzchni brzucha. Treści jelitowe powstałe w wyniku trawienia będą przez Ciebie wydalane inaczej niż dotychczas, w sposób naturalny, ale przez opisywaną kolostomię. Konsystencja wydzieliny ze stomii zależy od odległości stomii od odbytu naturalnego (ma na to wpływ długość zachowanego jelita grubego, w którym formowany jest stolec). Przetoka po stronie lewej daje wypróżnienia o konsystencji bardziej stałej. Po prawej – treść jelitowa będzie bardziej płynne.

Zabieg celowego wytworzenia połączenia światła jelita z powierzchnią brzucha może zostać wykonany w obrębie:

  • okrężnicy wstępującej – wówczas kolostomia będzie znajdować się po prawej stronie brzucha,
  • okrężnicy zstępującej lub esicy – przetoka usytuowana będzie po jego lewej stronie (najczęściej spotykana kolostomia),
  • okrężnicy poprzecznej – wtedy będzie znajdować się w pobliżu linii pośrodkowej twojego brzucha.

Ileostomia

Nazwa pochodzi od łacińskiego określenia „ileum”, czyli nazwy jelita krętego. Ileostomia to inaczej przetoka na jelicie cienkim – na poziomie jego końcowego odcinka. Jeśli lekarz zdecydował o jej wyłonieniu, oznacza to, że operacyjnie połączy część twojego jelita cienkiego z przednią ścianą jamy brzusznej. Przy tym rodzaju stomii objętość treści jelitowej będzie bardziej płynna i obfita niż w przypadku kolostomii (z uwagi na brak jelita grubego). Wydalane treści niestety będą działały drażniąco na skórę, ale prawidłowa pielęgnacja pomoże złagodzić ich niekorzystne działanie i podniesie komfort codziennego funkcjonowania.

Urostomia

To operacja wyprowadzenia przetoki moczowej, polegająca na przyłączeniu obu moczowodów do wstawki z jelita cienkiego, która to następnie wyprowadzana jest bezpośrednio na zewnętrzną powierzchnię brzucha (metoda Brickera). Urostomia, naruszając naturalne funkcjonowanie organizmu, może spowodować zmiany polegające na:

  • mniejszej zdolności magazynowania moczu,
  • wydzielaniu treści w sposób niekontrolowany.

W przypadku wszystkich rodzajów stomii powrót do normalnego życia po operacji jest możliwy. Staranne dbanie o higienę stomii, korzystanie z odpowiedniego zaopatrzenia stomijnego i akcesoriów do pielęgnacji, może w znaczny sposób podnieść jakość twojego życia i da ci szansę na normalne funkcjonowanie.