BEZPŁATNA LINIA INFORMACYJNA:800 120 093Numer dyżurny pon.-pt. 17-22, sob.-niedz. 10-15
608 555 536
A A
Przed zabiegiem

Co to jest stomia?

Kilka słów o anatomii

Chcielibyśmy umożliwić Ci lepsze zrozumienie budowy i funkcjonowania stomii, dlatego na wstępie przypomnijmy sobie, jak zbudowany jest nasz układ pokarmowy, a w szczególności jego dolna część oraz układ moczowy. W skład dolnego odcinka przewodu pokarmowego wchodzą: jelito cienkie oraz jelito grube. Jelito cienkie jest najdłuższą (5 – 6 m) częścią układu trawiennego i składa się z trzech części: dwunastnicy, jelita czczego i jelita krętego. Z kolei jelito grube ma 1,5 – 2 m i zbudowane jest z kątnicy, okrężnicy wstępującej, poprzecznicy, okrężnicy zstępującej, esicy oraz odbytnicy, która uchodzi do odbytu. W jelicie cienkim zachodzi trawienie białek, węglowodanów oraz tłuszczów, a następnie ich wchłanianie. Z kolei w jelicie grubym dochodzi do formowania i przejściowego magazynowania kału. Przy tej okazji wchłaniana jest zwrotnie woda, a wraz z nią elektrolity i inne substancje odżywcze. Warto, abyś miał świadomość, że jelito grube skolonizowane jest przez florę bakteryjną, która uczestniczy w procesach trawienia i produkcji związków niezbędnych nam do życia. Jednakże wytwarza również toksyny, a w przypadku przedostania się poza obręb jelita grubego, może być przyczyną poważnego zakażenia.
Z kolei układ moczowy zbudowany jest z dwóch nerek, które filtrując krew, wytwarzają mocz oraz z dróg odprowadzających, do których zalicza się kielichy nerkowe, miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy oraz cewkę moczową. Rolą układu moczowego jest wydalanie z naszego organizmu nadmiaru wody wraz z elektrolitami i innymi substancjami wytwarzanymi w trakcie procesów metabolicznych lub wchłanianymi wraz z pokarmem, a które w nadmiarze mogą mieć toksyczne właściwości.

Czas na definicję

Stomia (z gr. στόμα – usta, otwór ) jest to chirurgicznie wytworzone połączenie pomiędzy światłem narządu (jelito cienkie, jelito grube, drogi żółciowe, moczowód) a powierzchnią twojego ciała, czyli skórą. W dostępnej literaturze możesz spotkać się z szeregiem innych nazw stosowanych zamiennie z terminem stomia, jak na przykład: przetoka, odbyt brzuszny, sztuczny odbyt, czy też anus.
W zależności od sytuacji stomia stanowi zabieg ratujący zdrowie, a w pewnych sytuacjach nawet i życie. Pomaga ona w funkcjonowaniu Twojego układu pokarmowego lub moczowego wtedy, gdy z pewnych względów zdrowotnych, nie możesz w sposób naturalny oddawać moczu lub wypróżniać się. Wśród najczęstszych przyczyn wytworzenia stomii można wymienić: chorobę nowotworową, przewlekłe procesy zapalne (n.p. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) czy uraz.
Stomia może być jednolufowa, gdy na powłoki wyłoniony jest przekrój światła jednego odcinka jelita lub dwulufowa, w sytuacji, gdy wyłania się fałd powstały z pętli jelita, a na zewnątrz widoczne są dwa otwory. Wyróżnić można także stomię czasową (w sytuacji, gdy spodziewamy się jej zamknięcia i odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego w przyszłości) lub definitywną, czyli stałą (na przykład przy usuniętym operacyjnie zwieraczu odbytu).

stomia wygląd

Stomia a Twoje życie

Jak już wcześniej wspomniano, stomia wyłaniana jest w celu poprawy stanu zdrowia (zmniejszenia stopnia natężenia dolegliwości bólowych), wyeliminowania choroby, a często także ocalenia życia. Wiem, że podjęcie przez Ciebie decyzji o zabiegu operacyjnym jest często bardzo trudnym momentem, dlatego pamiętaj, że możesz liczyć na fachową pomoc i wsparcie zespołu terapeutycznego składającego się z chirurga, pielęgniarki stomijnej, a zwykle także z psychologa, dietetyka oraz rehabilitanta. Ogromną rolę w tym procesie mogą odegrać także Twoi najbliżsi: rodzina, przyjaciele i znajomi.

Pamiętaj, że na świecie żyje prawie 1,5 mln osób ze stomią, które prowadzą aktywny tryb życia. Ponieważ stomia przejmuje funkcję wydalania treści jelitowej, żółciowej lub moczowej, niezmiernie ważne jest, abyś odpowiednio zaopatrzył ją w sprzęt do zbiórki wydalanej treści i właściwie ją pielęgnował. W dalszej opiece, po operacji, na pewno pomogą Ci poradnie stomijne lub proktologiczno-stomijne. Istnieje także szereg organizacji, których celem jest pomoc pacjentom takim jak Ty, w adaptacji do życia ze stomią. Na świecie problemem tym zajmuje się stowarzyszenie International Ostomy Association (IOA). Należy do niego Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, które zostało założone w 1987 roku. Jego głównymi celami są:

  1. edukacja personelu medycznego, chorych i ich rodzin co do prawidłowej obsługi stomii,
  2. integrowanie stomików pozwalające im na wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie,
  3. walka o zwiększenie/utrzymanie limitów na sprzęt stomijny oraz
  4. popularyzacja problematyki stomii poprzez środki masowego przekazu. 

Co to jest stomia?

Stomia z grec. usta (brzuszny odbyt lub przetoka) - chirurgicznie wytworzone połączenie jelita grubego lub cienkiego z powierzchnią brzucha. Najczęściej jest następstwem częściowej lub całkowitej resekcji jelit.
Urszula Sobczak, pielęgniarka stomijna

Urszula Sobczak, pielęgniarka stomijna

Życie ze stomią jest możliwe. Najważniejsza jest nauka prawidłowej pielęgnacji stomii. Reszta przyjdzie z czasem.