Ważne zmiany w wystawianiu zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023r.

Ważne zmiany w wystawianiu zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023 r.

Od 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie z dnia 25 maja 2023 r zmieniające regulacje w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz.1127) (link do rozporządzenia).

Nowe przepisy wprowadzone z dniem 1 lipca 2023 r. przynoszą istotne zmiany w wystawianiu zleceń na sprzęt stomijny i inne wyroby medyczne, a do najbardziej istotnych należą:

  • wprowadzenie nowego wzoru zlecenia,
  • obowiązek wpisania uzasadnienia medycznego w przypadku zleceń z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND, 47DN (dotyczy zarówno e-zleceń jak i zwykłych),
  • możliwość wystawienia e-zlecenia.

Wprowadzenie nowego wzoru zlecenia

Od 1 lipca 2023 r. lekarze oraz pielęgniarki wystawiający zlecenia na wyroby medyczne muszą posługiwać się nowym wzorem (link do wzoru zlecenia). Obecnie jednak większość placówek medycznych wystawia je za pośrednictwem systemu EZWM lub w systemie gabinetowym, podając pacjentowi jedynie numer zlecenia. Jednak, jeśli z jakiś przyczyn nie ma możliwości wystawienia zlecenia za pośrednictwem serwisów internetowych wtedy należy wystawić je odręcznie na nowym wzorze.

Uzasadnienie medyczne wymagane dla pacjentów z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND, 47DN.

Od 1 lipca 2023 r. na zleceniach wystawianych pacjentom z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND oraz 47DN należy wpisać uzasadnienie medyczne przyznania zwiększonego limitu finansowania na sprzęt stominy.

Obowiązek ten dotyczy wystawienia zlecenia dla pacjentów korzystających z prawa do zwiększonego limitu finansowania na wyroby medyczne. Są to pacjenci:

  • posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny z orzeczeniem dokument (47ZN),
  • dzieci do 16 r.ż. posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (47ZND),
  • dzieci do 18 r.ż. posiadające zaświadczenie z Ustawy Za Życiem (47DN).

Poniżej przykład wystawienia zlecenia, gdzie należy wpisać uzasadnienie medyczne przyznania zwiększonego limitu finansowania na sprzęt stomijny dla pacjenta z kodem 47ZN, 47ZND, 47DN:

pnznaj-akcesoria-banner-1.png

 

Przykładowy wzór wypełnionego zlecenia dla pacjenta z kodem 47ZN, 47ZND, 47DN znajdziesz tu (link do wzoru zlecenia 47ZN).

 

Możliwość wystawienia e-zlecenia

Od 1 lipca 2023 r. lekarze oraz pielęgniarki będą mogli skorzystać z możliwości wystawienia e-zlecenia, które różni się od dotychczas wystawianych zleceń tym, że podpisywane jest przez wystawiającego elektronicznie.

Co daje pacjentowi wystawienie e-zlecenia:

  • pacjent otrzyma SMS-em kod PIN do zlecenia analogicznie jak przy e-receptach,
  • PIN jest znacznie krótszy od numeru zlecenia, dzięki czemu łatwiej go podać przy realizacji,
  • pacjent może otrzymać wydruk informacyjny o wystawionym zleceniu,
  • pacjent posiadający Internetowe Konto Pacjenta (IKP) będzie miał dostęp do wszystkich wystawionych zleceń.

Obowiązek wystawiania e-zleceń wejdzie w życie od 1 października 2023 r.