Najczęstsze pytania o refundację

Kto może wystawić zlecenie na sprzęt stomijny?

Zlecenie na sprzęt stomijny może wystawić lekarz POZ, pediatra, felczer, chirurg, onkolog, urolog (w przypadku urostomii), lekarz opieki paliatywnej lub hospicyjnej, ginekolog onkologiczny (w przypadku kolostomię, ileostomii, urostomii), a także uprawniona pielęgniarka i położna.

Czy lekarz rodzinny może odmówić wystawienia zlecenia na sprzęt stomijny?

Jeżeli pacjentowi przysługuje zaopatrzenie na sprzęt stomijny lekarz rodzinny nie może odmówić wystawienia zlecenia.

Czy na jednym druku zlecenia, może być wpisane zapatrzenie na dwie różne stomie lub na uro i worki do zbiórki moczu?

Nie. Na jednym druku zlecenia może być wypisane zaopatrzenie tylko na jeden rodzaj stomii. Na każde kolejne zaopatrzenie (inny kod wyrobu medycznego) musi zostać wystawiony nowy wniosek.

Czy potrzebne jest upoważnienie osoby odbierającej sprzęt stomijny w imieniu pacjenta KZC na  zaopatrzenie w sklepie medycznym?

Nie, upoważnienie nie jest potrzebne. Osoba odbierająca sprzęt stomijny potwierdza odbiór wpisując na zleceniu swoje imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Ile sprzętu otrzyma w limicie? Ile mi się należy? Ile dostane worków i płytek?

Sprzęt stomijny wydawany jest w ramach miesięcznych limitów kwotowych, które wynoszą odpowiednio dla; kolostomii - 300 zł miesięcznie, ileostomii - 400 zł miesięcznie, urostomii – 480 zł miesięcznie. Ilość wydanego sprzętu zależy od ceny produktów.

Czy w ramach limitu, mogę odebrać również akcesoria i środki pielęgnacyjne do stomii?

Tak, w ramach przysługującego limitu można odebrać inny sprzęt stomijny; zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii.

W jaki sposób jest wystawiane zlecenie na sprzęt stomijny i czy muszę je potwierdzać w NFZ?

Osoba wystawiająca zlecenie powinna je wystawić poprzez system eZWM (system elektroniczny NFZ do potwierdzania prawa do świadczeń). Zlecenie potwierdzone pozytywnie w systemie powinno mieć nadany unikalny numer oraz kod kreskowy. Wtedy nie trzeba już potwierdzać zlecenia w placówce NFZ. Natomiast jeśli z jakiś powodów, lekarz/pielęgniarka nie mogą połączyć się z systemem eZWM, to zlecenie mogą wystawić odręcznie (bez numeru i kodu kreskowego) i wtedy taki wniosek należy potwierdzić w dowolnej placówce NFZ. Można przesłać skan zlecenia na adres mailowy NFZ. Pracownik NFZ poda numer zlecenia. Z potwierdzonym zleceniem należy udać się do sklepu medycznego.

Na ile miesięcy może zostać wystawione zlecenie na sprzęt stomijny?

Zlecenie może zostać wystawione maksymalnie na 12 miesięcy.

Czy można odebrać zaopatrzenie tylko na jeden m-c ze zlecenia wystawionego na rok, a potem odebrać resztę?

Tak, można odebrać zaopatrzenie tylko na 1 miesiąc. Maksymalnie jednorazowo można odebrać zaopatrzenie na 6 miesięcy. To pacjent decyduje na ile miesięcy chce odebrać sprzęt. Po odbiór kolejnego miesiąca (lub miesięcy) pozostałych na zleceniu do realizacji należy się zgłosić do sklepu, w którym złożono zlecenie.

Czy można odebrać sprzęt w innym sklepie, niż ten, w którym zostało złożone zlecenie?

Zlecenie o danym numerze należy zrealizować do końca jego ważności w sklepie, w którym zostało złożone. Natomiast w sytuacji kiedy z jakiś powodów pacjent chce zmienić miejsce odbioru sprzętu, to należy poprosić lekarza/pielęgniarkę wystawiającego zlecenie, aby anulowali pozostałe nieodebrane ze zlecenia miesiące a następnie poprosić o wystawienie nowego zlecenia z nowym numerem. Wtedy zlecenie z nowym numerem należy złożyć w sklepie, w którym chcemy odebrać sprzęt.

Czy potrzebne jest papierowe zlecenie, czy wystarczy podać numer zlecenia w sklepie?

W okresie pandemii Covid -19, jeśli otrzymaliśmy numer zlecenia w ramach teleporady, to wystarczy podać ten numer w sklepie medycznym wraz z PESELEM pacjenta. Natomiast jeśli zlecenie zostało uzyskane podczas wizyty u lekarza, to należy je złożyć w sklepie w formie papierowej (na zleceniu musi być podpis osoby wystawiającej).

Czy zaopatrzenie muszę odebrać w sklepie, czy jest możliwość wysyłki?

Sprzęt stomijny można otrzymać drogą wysyłkową. Osoba odbierająca paczkę musi jedynie potwierdzić odbiór swoim imieniem i nazwiskiem wraz z wpisaniem swojego nr PESEL. Jest to wymóg NFZ. Przepisy RODO nie mają w takim przypadku znaczenia. Realizacja zlecenia drogą wysyłkową jest świadczeniem usług zdrowotnych finansowanych przez NFZ, zatem potwierdzenie odbioru danymi odbiorcy (imię, nazwisko, PESEL) jest konieczne.

Mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, co muszę zrobić, żeby odebrać więcej sprzętu stomijnego?

Na zleceniu osoba wystawiająca musi wpisać kod uprawnień dodatkowych 47ZN oraz wskazać większą liczbę sztuk. Aby otrzymać podwójny limit finansowania na sprzęt stomijny, to na zleceniu powinna być wpisana liczba sztuk 180. Może być też większa liczba. To lekarz decyduje o zapotrzebowaniu. Na podstawie wpisanej na zleceniu liczby sztuk wyliczany jest limit finansowania.