Dodatkowe uprawnienia dla świadczeniobiorców poniżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

dodatkowe uprawnienia dla swiadczeniobiorcow ponizej 16 roku

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła dodatkowe uprawnienia dla Świadczeniobiorców poniżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przepisy tejże ustawy umożliwiają pacjentom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami dostęp do wyrobów medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania, w ilości określonej przez osobę wystawiającą zlecenie. Zatem wprowadzone zmiany umożliwiają odbiór wyrobów medycznych (np. sprzęt stomijny) powyżej dotychczas obowiązujących miesięcznych limitów.

Aby otrzymać zaopatrzenie na wyżej wymienionych zasadach, należy:

  1. Należy udać się po zlecenie, koniecznie zabierając ze sobą dokument uprawniający, czyli orzeczenie o niepełnosprawności (z zaznaczonym pkt. 7 i 8). Na zleceniu osoba uprawniona do wystawienia zlecenia wpisze odpowiednią liczbę sztuk wyrobu medycznego przysługującą na miesiąc. Osoba wystawiająca zlecenie obowiązana jest do wpisania na zleceniu kodu uprawnień dodatkowych 47ZND (dla osób poniżej 16 r. ż.), a także informacji o dokumencie uprawniającym (nazwa, numer, data wystawienia, data ważności). W przypadku wystawienia zlecenia za pośrednictwem systemu informatycznego NFZ (e-ZWM), zlecenie jest weryfikowane elektronicznie u lekarza/pielęgniarki, natomiast, jeśli zostało wystawione poza systemem NFZ, to  pacjent musi potwierdzić zlecenie w dowolnej placówce NFZ (można osobiście, przez osobę upoważnioną lub poprzez e-mail załączając skan/zdjęcie).
  2. Z potwierdzonym zleceniem z kodem uprawnień dodatkowych 47ZND należy udać się do sklepu medycznego w celu otrzymania sprzętu stomijnego lub  skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową.

Powyższe uprawnienia weszły w życie z mocą obowiązywania od 1 lipca 2018 r.