Czym jest zabieg irygacji stomii?

Zabieg irygacji polega na kontrolowanym wlewie wody celem opróżnienia jelita grubego z gazów i stolca. Wtedy następuje kilkugodzinna, dobowa, albo nawet sięgająca do 2 dni przerwa w wydalaniu.

Jak często wykonywać irygację?

Irygację można wykonywać regularnie, co dwa dni, a nawet codziennie – w zależności od potrzeb i reakcji jelita na wykonywany zabieg. Irygację można też wykonywać okazjonalnie, np. raz na tydzień lub w zależności od indywidualnych potrzeb, kiedy pacjent chce się uniezależnić od wydalania gazów lub treści.

Zdrowotne wskazania do irygacji

Czasami istnieją zdrowotne okoliczności, kiedy to pacjent potrzebuje wykonać irygację. Jest to grupa pacjentów zagrożona dolegliwościami, które bardzo często pojawiają się na granicy niedrożności i z tego też względu zmuszają pacjenta do wizyty w szpitalnym oddziale ratunkowym. Jeśli pacjent nauczy się irygacji, zacznie wykonywać ją regularnie i pozna zalety tego zabiegu, przestanie bywać na szpitalnym oddziale ratunkowym. Jest wielu takich pacjentów, którzy dzięki irygacjom uniknęli dolegliwości bólowych, jak również pobytów ostro dyżurowych na SOR-ach.

Grażyna Majewska – pielęgniarka stomijna, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych