Czym jest przepuklina okołostomijna?

Przepuklina okołostomijna najczęściej występuje u osób z kolostomią. Na powstawanie tego typu przepukliny składa się kilka czynników.

Czynniki związane z operacją

Są dwa czynniki związane bezpośrednio z operacją. Po pierwsze jest to nieodpowiednie, złe wyznaczenie miejsca wyłonienia stomii, nisko poza przebiegiem mięśnia prostego brzucha. Drugim czynnikiem jest stan zapalny w obrębie stomii objawiający się długotrwałym gojeniem kanału stomijnego. Powoduje to osłabienie mięśni powłok wokół stomii.

Inne czynniki ryzyka

Do innych czynników zaliczamy nadmierny wysiłek fizyczny w trakcie którego następuje intensywna praca tłoczni brzucha. Kolejną przyczyną jest nadmierny przyrost wagi, przytycie powodujące osłabienie powłok brzusznych, jak również wiek. U osób starszych powłoki są bardziej osłabione, powięzi, mięśnie tak samo i one prowadzą do tego, że powstaje przepuklina okołostomijna.

Grażyna Majewska – pielęgniarka stomijna