Wymiana sprzętu stomijnego

wymiana sprzetu stomijnego

Wymiana i dobór sprzętu stomijnego

 

Każdy pacjent bez względu na rodzaj wyłonione przetoki, bez względu na to, czy jest to kolostomia, ileostomia, czy urostomia powinien odpowiednio zaopatrzyć się w sprzęt stomijny. Tym samym konieczne jest, aby pacjent lub osoba zajmująca się nim wiedzieli, w jaki sposób przeprowadzić wymianę sprzętu stomijnego. Bardzo ważne jest, aby pamiętać nie tylko o odpowiednim przeprowadzeniu tego procesu, ale również o jego częstotliwości. Jeśli pacjent zbyt rzadko wymienia sprzęt stomijny, może prowadzić to do jego podciekania, a to często może wiązać się z podrażnieniami i problemami skóry wokół stomii.

Czy wiesz, jak odpowiednio przeprowadzić wymianę sprzętu stomijnego i jak często powinno się to odbywać? Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych opublikowało procedury wymiany dwuczęściowego oraz jednoczęściowego sprzętu stomijnego, które mogą służyć jako instrukcja dla każdego stomika. W tym artykule znajdziesz informację jak często oraz w jaki sposób wymienić swój sprzęt stomijny dla poszczególnych rodzajów stomii tak, aby eliminować ryzyko podciekania oraz podrażnień skóry. Tym samym, będziesz mógł cieszyć się spokojem i nieskrępowanymi ruchami każdego dnia.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez pacjenta zaraz po operacji wyłonienia stomii mają ogromne znaczenie, gdyż dobór worków stomijnych i akcesoriów jest kluczowym elementem powrotu pacjenta do nieskrępowanego i bezpiecznego trybu życia po operacji. W tym procesie nie możemy pominąć również informacji na temat odpowiedniej pielęgnacji stomii oraz skóry wokół niej. 

W jakiej porze dnia najlepiej wymienić sprzęt stomijny? Najlepiej zaplanować to w godzinach porannych, np. przed posiłkiem. Wynika to z faktu, że w tej części dnia zazwyczaj mamy do czynienia z wydzielaniem treści jelitowej lub moczu w mniej obfitej ilości. Pamiętaj również o prawidłowym doborze sprzętu, który zapewni Ci właściwą ochronę skóry wokół stomii. Tym samym pozwoli zminimalizować ryzyko powikłań, które często wynikają z takich powodów jak, nieprawidłowe i nieszczelne zabezpieczenie stomii.

Prawidłowe zaopatrzenie stomii dwuczęściowym oraz jednoczęściowym sprzętem stomijnym powinno zapewnić:
 • całkowitą szczelność dla treści jelitowej lub moczu,
 • całkowitą izolację wydalanej treści od rany pooperacyjnej,
 • skuteczną ochronę skóry wokół stomii
 • poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
Sprzęt stomijny wymaga regularnej wymiany, a jej częstotliwość zależy od:
 • rodzaju stomii,
 • lokalizacji stomii i poprawności jej wyłonienia,
 • prawidłowego funkcjonowania stomii,
 • wystąpienia powikłań w obrębie samej stomii oraz powikłań okołostomijnych,
 • osobistych preferencji pacjenta.

 

centered image

 

 

Worki w systemie jednoczęściowym

Sprzęt jednoczęściowy to system składający się z worka stomijnego oraz przymocowanego do niego przylepca bez możliwości odczepienia go. Sprzęt stomijny jednoczęściowy jak i dwuczęściowy stosuje się przy każdym rodzaju stomii. Wybór konkretnego rodzaju sprzętu zależy od indywidualnych preferencji oraz potrzeb pacjenta. Bez względu na ich wybór, sprzęt stomijny powinien zapewnić pacjentom pełen komfort i bezpieczeństwo. Każdy worek jednoczęściowy wyposażony jest w specjalny filtr, zapewniający odprowadzenie gazów z worka wraz z neutralizacją nieprzyjemnych zapachów. W grupie worków jednoczęściowych mamy do wyboru różne rodzaje, które będą dedykowane do konkretnego rodzaju przetoki. 

Rodzaje jednoczęściowych worków:
• zamknięte – do zaopatrzenia kolostomii,
• otwarte – do zaopatrzenia kolostomii, ileostomii i innych przetok,
• z zaworem – do zaopatrzenia urostomii i innych przetok.

Wszystkie worki jednoczęściowe występują w wersjach:
• z płaskim przylepcem – do zaopatrzenia stomii prawidłowej, ze śluzówką wystającą ponad powierzchnię skóry brzucha,
• z wypukłym przylepcem – do zaopatrzenia stomii płaskiej i wklęsłej, ze śluzówką znajdującą się na równi lub poniżej poziomu skóry brzucha albo stomii zlokalizowanej w fałdzie brzusznym,
• z przylepcem wyprofilowanym – do zaopatrzenia stomii w obszarze wypukłym.

Wymiana worków jednoczęściowych 

Dbanie o regularną wymianę sprzętu stomijnego jest bardzo istotne niezależnie od stosowanego rodzaju worków. W przypadku worków jednoczęściowych należy je wymieniać codziennie lub maksymalnie co drugi dzień. W każdym przypadku podejrzenia nieszczelności, kiedy dochodzi do podciekania należy dokonać natychmiastowej wymiany sprzętu stomijnego.

DOWIEDZ SIĘ JAK CZĘSTO WYMIENIAĆ SPRZĘT JEDNOCZĘŚCIOWY ZGODNIE Z PROCEDURAMI PTPS

centered image

Worki w sytemie dwuczęściowym

Sprzęt stomijny w systemie dwuczęściowym składa się z dwóch elementów tj. płytki stomijnej przyklejonej do skóry i dopinanego do niej worka na wypływającą treść jelitową lub mocz. W przeciwieństwie do worków jednocześciowych, w sprzęcie dwuczęściowym mamy do czynienia z dwoma odrębnymi elementami, które nie są ze sobą trwale połączone. Worek stomijny i przylepiec to oddzielne elementy systemu. Dzięki temu rozwiazaniu pacjent wymienia worek bez konieczności każdorazowej wymiany płytki. Podobnie jak w wypadku worków jednoczęściowych, również te dwuczęściowe dzielimy na konkretne rodzaje, które dedykowane są dla specyzowanego rodzaju stomii. 

Worki dwuczęściowe w zależności od stomii dzielimy na:
 • Worki zamknięte - do zaopatrzenia kolostomii,
 • Worki otwarte - do zaopatrzenia kolostomii, ileostomii i innych przetok,
 • Worki z zaworem/kranikiem - do zaopatrzenia urostomii i innych przetok.

Worki dwuczęściowe służą do zaopatrzenia wszystkich rodzajów stomii (kolostomii, urostomii, ileostomii oraz innych przetok), a szczególnie do zaopatrzenia tzw. stomii trudnych, a także w przypadku leczenia zmian skórnych wokół stomii, czy podrażnionej skóry okołostomijnej.

Przy doborze dwuczęściowego sprzętu stomijnego należy pamiętać o zachowaniu jednakowego rozmiaru pierścienia na płytce i worku, pamiętając aby były to produkty tego samego producenta.

Wymiana worków dwuczęściowych 

Dwuczęściowy sprzęt stomijny należy wymieniać regularnie, a częstotliwość wymiany zależy od rodzaju stomii, lokalizacji, prawidłowego funkcjonowania, obecności powikłań i osobistych preferencji pacjenta. Wymianę płytki należy wykonywać co 3-4 dni, wymiana worka stomijnego jest zależna od rodzaju przetoki oraz indywidualnych potrzeb pacjenta, należy jednak pamiętać, że worek powinien wymienany być codziennie, lub maksymalnie co drugi dzień. 

DOWIEDZ SIĘ JAK CZĘSTO WYMIENIAĆ SPRZĘT DWUCZĘŚĆIOWY ZGODNIE Z PROCEDURAMI PTPS

 

centered image