BEZPŁATNA LINIA INFORMACYJNA:800 120 093Numer dyżurny pon.-pt. 17-22, sob.-niedz. 10-15
608 555 536
A A

Po zabiegu Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania o refundację

Kto może wystawić zlecenie na sprzęt stomijny?

Zlecenie na sprzęt stomijny może wystawić lekarz POZ, felczer, chirurg, onkolog, urolog (w przypadku urostomii), lekarz opieki paliatywnej lub hospicyjnej. Pielęgniarka i położna ma prawo do kontynuacji wypisywania zleceń.

Czy lekarz rodzinny może odmówić wystawienia zlecenia na sprzęt stomijny?

Jeżeli pacjentowi przysługuje zaopatrzenie na sprzęt stomijny lekarz rodzinny nie może odmówić wystawienia zlecenia.

Czy można odebrać zaopatrzenie tylko na jeden m-c ze zlecenia trzymiesięcznego, a potem odebrać resztę?

Można odebrać zaopatrzenie tylko na jeden miesiąc, natomiast potem by odebrać sprzęt na pozostałe miesiące należy uzyskać nowe zlecenie.

Czy na jednym druku zlecenia, może być wpisane zapatrzenie na dwie różne stomie lub na uro i worki do zbiórki moczu?

Nie. Na jednym druku zlecenia może być wypisane zaopatrzenie tylko na jeden rodzaj stomii. Na każde kolejne zaopatrzenie (inny kod wyrobu medycznego) musi zostać wystawiony nowy wniosek.

Jakie dokumenty są potrzebne żeby otrzymać refundowany sprzęt?

Prawidłowo wystawione zlecenie oraz ważna karta potwierdzenia uprawienia z NFZ są podstawą do wydania sprzętu. Najlepiej zabrać ze sobą dowód osobisty (osoba odbierająca sprzęt zostanie poproszona o podanie nr PESEL).      

Czy potrzebne jest upoważnienie osoby odbierającej sprzęt stomijny w imieniu pacjenta KZC na  zaopatrzenie w sklepie medycznym?

Nie, upoważnienie nie jest potrzebne. Osoba odbierająca sprzęt stomijny potwierdza odbiór wpisując na zleceniu swoje imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Kończy się karta zaopatrzenia comiesiecznego, co zrobić?

Należy udać się do lekarza po nowe zlecenie a następnie z kartą, która straciła ważność zgłosić się do punktu potwierdzającego zlecenia w NFZ. Pracownik NFZ potwierdza zlecenie oraz wydaje nową kartę potwierdzenia uprawnienia. Nowe zlecenie wraz z kartą można też przesłać do NFZ pocztą. Potwierdzone zlecenie wraz z nową kartą zostanie odesłane na adres pacjenta.

Ile sprzętu otrzyma w limicie? Ile mi się należy? Ile dostane worków i płytek?

Sprzęt stomijny wydawany jest w ramach miesięcznych limitów kwotowych, które wynoszą odpowiednio dla; kolostomii - 300 zł miesięcznie, ileostomii - 400 zł miesięcznie, urostomii – 480 zł miesięcznie. Ilość wydanego sprzętu zależy od ceny produktów.

Czy w ramach limitu, mogę odebrać również akcesoria i środki pielęgnacyjne do stomii?

Tak, w ramach przysługującego limitu można odebrać inny sprzęt stomijny; zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii.

 

 

Co to jest stomia?

Stomia z grec. usta (brzuszny odbyt lub przetoka) - chirurgicznie wytworzone połączenie jelita grubego lub cienkiego z powierzchnią brzucha. Najczęściej jest następstwem częściowej lub całkowitej resekcji jelit.
Urszula Sobczak, pielęgniarka stomijna

Urszula Sobczak, pielęgniarka stomijna

Życie ze stomią jest możliwe. Najważniejsza jest nauka prawidłowej pielęgnacji stomii. Reszta przyjdzie z czasem.